FÖRE BEHANDLING                                                                                                         BokaTid_Gron_MorkBakgrund_120px

Påverkan från fötterna och uppåt.

Vid gång och när man har trampat ner fotvalvet leder detta till en följdreaktion med inåtrotation av underbenet. När stödet under insidan av foten sjunker försvinner stödet till insidan av knäet.

Detta leder till att knäet vacklar inåt samtidigt som underbenet roterar inåt, denna rotation forsätter upp till höften med rotation av lårbenet. Med ett lägre stöd under fotens insida blir benet kortare med följd att höften roterar med en ökad svank, samtidigt som ryggen måste kompensera benlängdsskillnaden med en kompensatorisk scolios. Detta fortsätter hela vägen upp till nacken.

                          pronation 2                                    20081209727

Egentester.

Den vanligaste orsaken till hälsporre och andra besvär i foten är Funktionell Hallux Limitus. Det betyder att stortån inte kommer upp vid avstamp och fotvalvets rörelse störs. Detta kan man lätt själv testa om det fungerar eller ej med detta egentest.

Man kan se på sig själv om man står rak i kroppen med fötterna parallellt framåt, man ska kunna sätta sig på huk med hälarna kvar i golvet utan att fötterna roterar utåt eller att anklarna faller inåt. Knäna ska inte heller gå ihop utan hållas rakt över fötterna.

Man bör komma ner till huksittande utan att ramla bakåt tills låren är vågräta i det läget.

Dessa fel är ofta uppkomna av långvarig belastning eller plötslig överbelastning, så att foten har tappat höjden på det inre fotvalvet. Detta är en process som är mycket vanligt, fotvalvet sjunker med åldern, foten blir längre och bredare. En förändring av fotvalvets höjd kan ge besvär med alla de strukturer som påverkas till kompensation.

De besvär som ett lågt fotvalv bl.a. ger är Plantar fascit,  hälsporre, Mortons neuron, Tibialis Posterior syndrom, Hallux valgus, Hallux rigidus, Metatarsalgi, Peroneustendinit, benhinneinflammation även svullnad i fötterna kan också vara en orsak av nedsjunkna fotvalv.

Eftersom behandlingen ger omedelbar effekt känner man normalt omgående om denna behandlingsform hjälper. Behandlingen fungerar oftast sämre på medfödda fel, förslitningar och artros i fötter och knän.

Facebook  Se vad våra patienter recenserar om PRONATOS!