EFTER BEHANDLING                                                                                           BokaTid_Gron_MorkBakgrund_120px

Att tänka på efter behandling.

En korrektion av fötterna påverkar uppåt eftersom den tidigare felaktiga funktionen har påverkat steget och höjden på foten. Detta skapar en snedhet i höjdled och en biomekaniskt  felaktig rörelse i kroppen för varje steg man tar.

Efter behandlingen börjar denna snedhet och biomekaniskt felaktiga rörelse att återgå till det normala.

Om felet har orsakat besvär i höft, bäcken och ländrygg kan detta tillfälligtvis ge förändrade smärtor om det inte korrigerar sig tillbaka med  behandlingen. 

Efter en behandling bör man avlasta fötterna så mycket som möjligt för att de inte ska tryckas tillbaka till den felaktiga positionen igen. Man kan gå som vanligt, men undvika långpromenader och bära tungt under de närmaste dagarna.

Man får oftast en starkare muskulatur efter en behandling då fel i foten släpper och muskler som har skyddat detta slappnar av och blir då starkare.

Behandlingen påverkar musklerna eftersom de inte har fungerat normalt när foten inte har fungerat rätt, det finns en obalans emellan musklerna. Det betyder att musklerna måste hitta tillbaka till sitt gamla arbetsmönster och man bör då sakta bygga upp muskelstyrkan så att de återfår hela sin styrka innan man belastar sig maximalt igen.

Man känner sig ofta bättre i fötter och ben direkt efter behandlingen, men vi uppmanar er att sakta belasta tillbaka till samma belastning ni hade tidigare, ni kanske hade kortat av promenaderna p.g.a. era besvär, öka tillbaka sakta igen så att musklerna återhämtar sig.

Om ni har avgjutna inlägg i skorna ska ni inte använda dem efter behandlingen, de kommer att tvinga foten till den gamla positionen och effekten av behandlingen uteblir, eller så får ni ont i fötterna av inläggen.

Facebook  Se vad våra patienter recenserar om PRONATOS!