Rörligheten i sittande på huk före behandling med StretchPower.
Dagens behandling, första bilden före behandling sedan 2 minuters behandling mellan varje bild!
Detta efter flera års stelhet som inte har gått att stretcha bort.
Dagens behandling, påsamma person som nedan nu (5 dagar senare). Första bilden innan behandling, sedan 2 minuters behandling mellan varje bild. Nu har han full rörlighet!